Personvernerklæring

Garnes Data anvender de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller annen relasjon som følger var vår forretningsdrift. Vi behandler alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:

 • Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd
 • Avtale eller dialog forut for avtale
 • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
 • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov.

Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i de behandlinger for foretas om deg
 • Du har rett til å anmode om retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å protestere mot behandlingen
  Se artikkel 15 – 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innsyn, retting, begrensning og sletting.
 • Du har rett til å motta eller få overført personopplysninger om deg selv dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller avtale.
  Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til dataportabilitet.
 • Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.

Garnes Data AS v. Tore Foss
+47 – 21 42 10 10
firmapost@garnesdata.no
Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norway

Nettsider

Garnes Datas nettsider skal gi god informasjon om våre produkter og tjenester. På nettsidene våre kan du stille oss spørsmål, melde deg på nyhetsbrev og arrangementer, du kan gå inn på vår webshop å bestille produkter, lese våre blogginnlegg m.m.

De opplysninger samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysninger lagres på Garnes Data sine servere i Norge der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Informasjonskapsler (cookies)
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside.

Garnes Data benytter informasjonskapsler på sine nettsider. Informasjonen som innhentes benyttes for analyse, oppfølging, kundebehandling og samt å sikre deg en god opplevelse når du bruker våre nettsider.

Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.

Følgende informasjonskapsler lagres ved bruk av garnesdata.no

Leverandør Informasjonskapsel Nettsted
Google Analytics _ga
_gid
HubSpot __cfduid .hubspot.com
.hs-analytics.net
.hs-scripts.com
__hstc
hubspotutk
.garnesdata.no
.garnesdata.no
Sharethis __stid
__unam
.sharethis.com
.garnesdata.no
Chat (Kayako) SWIFT_client
SWIFT_livechatdetails
SWIFT_visitor
SWIFT_visitorsession
.garnesdata.no

Informasjonskapsler fra:

 • Google Analytics benyttes for analyse og statistikk
 • Sharethis benyttes ved deling av siden vår via Facebook, Linkedin eller Twitter.
 • HubSpot benyttes for kundebehandling, utsendelse av nyhetsbrev, epost og markedsføring
 • Chat (Kayako) benyttes i forbindelse med direkte dialog på våre nettsider

Analyse og statistikk
Garnes Data benytter Google Analytics for innsamling og analyse av aktiviteten på våre nettsider. Dataene som er samles inn avidentifiseres gjennom Google Analytics Anonymisert IP. Dataene deles med vårt system for kundebehandling. Her behandles kun aggregerte data fra Google Analytics.

Google Analytics er tilknyttet Privacy Shield som garanterer at personopplysninger behandles iht. EUs lover for behandling av personopplysninger (GDPR). Du kan lese mer om hvordan Google Analytics behandler personopplysninger her.

Direkte dialog
Chat fra Kayako benyttes av Garnes Data for direkte dialog med deg på våre nettsider. Dataene lagres på Garnes Data sine servere i Microsoft Azure innenfor EU/EØS.

Kontaktskjema
Når du registrer din kontaktinformasjon lagres dette på Garnes Data sine servere i Microsoft Azure innenfor EU/EØS. Din kontaktinformasjon blir kun brukt for å følge opp din forespørsel. Din henvendelse registreres i vårt system for kundebehandling og slettes når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Søkefelt
Dine søk på Garnes Datas sine nettsider registreres på Garnes Data sin webserver i Microsoft Azure innenfor EU/EØS. Søkene knyttes ikke til deg med mindre du oppgir personlig informasjon i selve søket.

Dokumentasjon og kommunikasjon

Garnes Data benytter Microsoft Office 365. Verktøyet benyttes for kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft Azure innenfor EU/EØS.

Epost

For Garnes Data er epost et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft Azure innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger f.eks. i forbindelse med innhenting av tilbud fra 3.part.

Garnes Data sender ikke særskilte (sensitive) kategorier opplysninger eller fødselsnummer per epost.

Nyhetsbrev og markedsføring

Garnes Data sender ut nyhetsbrev og annen informasjon for markedsføring av våre produkter og tjenester. Denne behandlingen baserer seg på din bestilling eller ditt samtykke.

Garnes Data benytter HubSpot for utsendelse av nyhetsbrev og annen epost basert markedsføring. Dine opplysninger slettes dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller sier opp ditt abonnement.

Kundebehandling

HubSpot benyttes for å følge opp potensielle og eksisterende kunder, herunder opprettelse av landingssider, utsendelse av nyhetsbrev, kampanjer, skjema for bestilling av tjenester m.m. Vi registrer deg kun i HubSpot basert på ditt samtykke eller dersom vi har mottatt en direkte forespørsel fra deg hvor du har oppgitt din kontaktinformasjon.

Informasjonskapsler benyttes for å registrere aktivitet knyttet til tjenestene og kan knyttes til din identitet dersom du har akseptert bruk av informasjonskapsler.

HubSpot er tilknyttet Privacy Shield som garanterer at personopplysninger behandles iht. EUs lover for behandling av personopplysninger (GDPR).

Du kan lese mer om HubSpot sin behandling av personopplysninger her.

Support

Supporthenvendelser fra våre kontaktskjema og henvendelser via hjelp@garnesdata behandles og lagres på Microsoft Azure innenfor EU/EØS.

Økonomi og regnskap

Garnes Data behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold.

Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk. Opplysningene lagres på Garnes Data sine servere i Norge og utveksles ikke med øvrige utover det som er krav i lov.