Garnes Data godkjent som leverandør i Norsk Helsenett!

Garnes Data er godkjent som tredjepartsleverandør i Norsk Helsenett (NHN). Dette betyr at vi kan levere support, it-drift og vedlikehold til foretak innenfor norsk helsevesen via NHNs fjernhjelpsløsning.

Dette er en spennende utvikling når Garnes Data tar fatt på et stort marked – helseforetak over hele Norge. Vi planlegger å utvide produktspekteret for flere leveranser.

Om Norsk Helsenett (www.nhn.no)
Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet, som leverer og videreutvikler en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. NHN har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som f.eks. portalen helsenorge.no og kjernejournal.

Garnes Data approved as supplier by The Norwegian Health Network (Norsk Helsenett)

Garnes Data is approved as a third-party supplier to The Norwegian Health Network (NHN). We will now provide a range of IT-services to organisations within the Norwegian healthcare system via the NHNs Remote Assistance solution.

This is an exciting step forward for Garnes Data entering the large healthcare market. We plan to offer a range of IT-services as we move forward.

About The Norwegian Health Network (ww.nhn.no)
The Norwegian Health Network safeguards national interests related to the operation and development of ICT infrastructure throughout the network, actively promoting and supporting secure, cost-effective electronic coordination within the health and care services sector.