Kontaktformulær

Avdelinger

Garnes Data er en del av Garnes Gruppen – en internasjonal teknologigruppe. Vi har hovedkontor i Oslo, men partnere rundt om i landet.

Oslo
Adresse: Drammensveien 167, 0277 Oslo
Telefon:+47 21 42 10 10
Epost: contact@garnesdata.no

Trondheim
Adresse: Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Telefon: +47 21 42 10 10
Epost: contact@garnesdata.no

Reykjavík
Adresse: Bæjarlind 12, 201 Kópavogur 
Telefon:+354 5372500 
Epost: garnesdata@garnesdata.is