Overvåking

Garnes Data legger stor vekt på overvåking og forebygging. Det blir stadig viktigere å sikre virksomheten mot tusenvis av daglige angrep og avvik. Alle løsninger og avtalekunder har overvåkingstjenester. Disse tjenestene er sammensatt av løsninger som har drift og stabilitet som fokus, og løsninger som har sikkerhet som fokus. Bl.a. samarbeider vi med vårt søsterselskap Cyberon Security som overvåker sikkerheten på servere, klienter og nettverk.

2020 Konsulent-tjenester
Om du er liten eller stor er dette din trygghet. Vi kan ta vare på deler av eller hele din IT-infrastruktur. Gjennom vår mangeårige erfaring med drift av infrastuktur har vi god erfaring med å ivareta dine data, applikasjoner og generell drift. Men skulle uhellet være ute, kan vi også være en koordinator hvor du henter tjenester ved behov. Vi har mange løsninger for å kunne tilfredsstille våre kunders ulike behov. Alle våre avtaler gir muligheten for rabatterte priser på konsulenter, samt vil kunne tilpasses til spesielle behov og ønsker.
2020 Sikkerhet
Vi kan ta vare på deler av eller hele din IT-infrastruktur. Gjennom vår mangeårige erfaring med drift av infrastuktur har vi god erfaring med å ivareta dine data, applikasjoner og generell drift. Men vi kan også være en koordinator hvor du henter tjenester ved behov om uhellet skulle være ute. Vi har ulike løsninger for å kunne tilpasse våre kunders ulike behov. Alle våre avtaler gir mulighet for rabatterte priser på våre konsulenter, samt vil kunne tilpasses til kundens behov og ønsker.
2020 Større prosjekter
Vi har mange tunge IT-konsulenter og flere med sikkerhetsklarering og sertifisering på høyt nivå. Vi bistår i flere større IT-prosjekter, både som innleide konsulenter og som faste IT-partnere. Eksempler er teknologiplaner for smarte flerbrukshus, strategi for cloud og migrering, sikkerhet for global virksomhet er noen få eksempler på slike prosjekter bare de siste månedene.