IT-Sikkerhet

Garnes Data har høyt fokus på våre kunders IT-sikkerhet. Vi har flere overvåkingssystemer og dedikerte ressurser som passer på sikkerheten. Vi overvåker tett våre fler-punkts backup-løsninger og katastrofesystemer.

Vi benytter kun markedsledende, veldokumenterte løsninger for sikring av klienter, servere og applikasjoner. Vi samarbeider tett med vårt søsterselskap Cyberon Security om avansert overvåking og sikring. Garnes Data er også partner med Sophos, Microsoft og Cisco for sikkerhet.

Vi har standardiserte ISO-sertifiserte rutiner sletting av data og destruering av lagringsmedier og elektronisk utstyr.

  • Liten bedrift

    Uten servere internt så er det viktigste å beskytte alle brukere med verktøy som beskytter selve PC/Mac, mail og mobil.

  • Mellomstor bedrift

    Har dere i dag filserver eller andre typer servere internt vil du trenge å beskytte alle brukere, men i tillegg blir det viktig med brannmur og generell beskyttelse på infrastruktur.

  • Stor bedrift

    Det blir viktigere å jobbe mer proaktivt når det er mange ansatte i en bedrift. Da trengs det verktøy som ser på uregelmessigheter i hele nettverket.