Har arbeidsgiver lov til innsyn i e-post og dokumenter til de ansatte?

Det er ikke fritt fram for arbeidsgiver å få tilgang til en ansatts e-post eller dokumenter. Dette er omfattet av strenge regler selv om både e-post og PC «tilhører» arbeidsgiver.
Det er derfor viktig å benytte systemer for kundebehandling, saksbehandling eller andre egnede systemer eller metoder slik at behovet for innsyn i e-post eller dokumenter reduseres.

Arbeidsgiveren kan bare gjøre innsyn i arbeidstakerens e-post eller dokumenter i to tilfeller:

  • Når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten.
  • Ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Innsyn kan være nødvendig for å bekrefte eller avkrefte en mistanke, slik som å skaffe bevis for straffbare handlinger eller alvorlige brudd på arbeidstakerens plikter.

Innsyn kan også være nødvendig av andre grunner, for eksempel for å følge opp virksomhetskritisk korrespondanse når den ansatte ikke er på jobb og korrespondansen ikke kan følges opp på annen måte.

Arbeidsgiveren må overveie om det finnes mindre inngripende metoder for å oppnå samme formål.
Arbeidsgiveren har ikke rett til innsyn i:

  • Arbeidstakerens egne kommunikasjonsmidler og private e-postkasser, slik som for eksempel g-mail eller hotmail.
  • Utstyr som den ansatte selv eier, selv om dette noen ganger blir benyttet i arbeidet ved virksomheten.

Arbeidsgiveren skal så langt det er mulig, varsle arbeidstakeren om forestående innsyn. Varselet skal inneholde vilkår og formål for innsynet, arbeidstakerens rettigheter samt hvordan kontrolltiltaket gjennomføres (metode og varighet).

  • Dersom innsynet foretas uten at arbeidstakeren er varslet i forkant, skal det gis skriftlig underretning om dette så snart innsynet er gjennomført.
  • Arbeidstakeren skal så langt som mulig gis anledning til å være tilstede ved innsynet.
  • Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant.
  • Metode for innsyn skal velges iht. angitt formål/vilkår. E-poster, filer eller annet innhold som ikke er relevant skal ikke kopieres og i minst mulig grad eksponeres.

Ved avslutning av arbeidsforholdet
Arbeidstakerens e-postkonto skal avsluttes ved arbeidsforholdets opphør. Foreligger særskilte grunner kan e-postkontoen opprettholdes en begrenset periode.
Arbeidstakeren skal varsles om sletting av filer og e-post i rimelig tid før arbeidsforholdet opphører slik at hun eller han kan varsle sine kontakter og rydde opp i og overføre filer og e-poster.

Loggfiler
Bruk av PC, lagring av filer, besøk på nettsider, hvem du sender til og mottar e-post fra – mye blir eller kan bli loggført. Dette gjøres for å ivareta datasikkerheten på arbeidsplassen og den ansatte skal informeres om dette f.eks. via en intern personvernerklæring.

I enkelte tilfeller kan det være behov for innsyn i den ansattes «digitale aktiviteter». Selv om innsyn i loggfiler ikke er direkte omtalt i lovgivningen vil det være riktig å behandle dette iht. teksten ovenfor og slik det er angitt i Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale.

Artikkelen er basert på personvernlovgivningen, forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, arbeidsmiljøloven og anbefalinger fra Datatilsynet.

 

Skrevet av Erlend  Udnesseter 

Garnes Data godkjent som leverandør i Norsk Helsenett!

Garnes Data er godkjent som tredjepartsleverandør i Norsk Helsenett (NHN). Dette betyr at vi kan levere support, it-drift og vedlikehold til foretak innenfor norsk helsevesen via NHNs fjernhjelpsløsning.

Dette er en spennende utvikling når Garnes Data tar fatt på et stort marked – helseforetak over hele Norge. Vi planlegger å utvide produktspekteret for flere leveranser.

Om Norsk Helsenett (www.nhn.no)
Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet, som leverer og videreutvikler en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. NHN har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som f.eks. portalen helsenorge.no og kjernejournal.

Garnes Data approved as supplier by The Norwegian Health Network (Norsk Helsenett)

Garnes Data is approved as a third-party supplier to The Norwegian Health Network (NHN). We will now provide a range of IT-services to organisations within the Norwegian healthcare system via the NHNs Remote Assistance solution.

This is an exciting step forward for Garnes Data entering the large healthcare market. We plan to offer a range of IT-services as we move forward.

About The Norwegian Health Network (ww.nhn.no)
The Norwegian Health Network safeguards national interests related to the operation and development of ICT infrastructure throughout the network, actively promoting and supporting secure, cost-effective electronic coordination within the health and care services sector.

Dynamic Operations blir en del av Garnes Data

Oslo 26 august 2019
1. september blir Dynamic Operations AS’ kunder, tjenester og ansatte videreført i Garnes Data. Dynamic Operations har spesialisert seg på skybaserte og fleksible IT-tjenester for små virksomheter. Med denne sammenslåingen vil de vel 100 virksomhetskundene som overdras få et bredere tilbud av tjenester og kompetanseområder, samtidig som de fortsatt vil oppleve enkelhet, nærhet og fleksibilitet som Garnes Data kunde.

Styreleder i Dynamic Operations og partner i nåværende eier IT-rådgivningsselskapet Dynamic AS Lars Friestad er veldig fornøyd med denne løsningen. – Garnes Data har høyt fokus på at både kunder og ansatte skal trives og utvikles. Våre drøyt 100 virksomhetskunder vil få en spennende reise og ta nye steg i teknologiutviklingen videre sammen med Garnes Data!


Daglig leder i Dynamic Egil Helland legger til: – For Dynamic er det viktig å fokusere på videre sterk vekst innenfor satsingsområdene IKT-ledelse, rådgivning, anskaffelser og coaching.

Daglig leder i Garnes Data Tore Foss ser frem til å ønske velkommen til de nye kundene. – Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, uten at vi har mistet det som er kjerneverdiene her; Å stille opp for kunden og alltid ha som mål å gi det beste rådet og den beste løsningen. Dynamic Operations har gjort en meget god jobb, og det blir spennende å jobbe sammen om den videre utviklingen!

Bilde: Fornøyde og spente representanter for selskapene. (F.v. Jan Oskar Garne (Styreleder Garnes Data), Lars A. Randby (Prosjektleder Garnes Data), Tor Willy Austerslått (Avtroppende daglig leder Dynamic Operations / påtroppende IT-konsulent Garnes Data), Darren Mackay (CTO Garnes Data), Frank Leiss (COO, Garnes Data), Tore Foss (daglig leder, Garnes Data), Egil Helland (daglig leder Dynamic AS), Lars Friestad (Styreleder Dynamic Operations / Partner Dynamic AS) og Natacha Askestrand (CMO, Garnes Data).

Kontakt for mer informasjon
Tor Willy Austerslått Avtroppende daglig leder Dynamic Operations AS Påtroppende IT-konsulent Garnes Data AS twa@dynops.no / torw@garnesdata.no mob. 480 62 642
Lars Randby Prosjektleder / KAM lars@garnesdata.no mob. 920 24 308

Om selskapene
Garnes Data er et landsdekkende IT-selskap med base i Oslo som betjener over 700 bedriftskunder i Norge og utlandet med en komplett meny av IT-tjenester, særlig rettet mot små og mellomstore virksomheter. Garnes Data har avdelinger i Trondheim, Reykjavik og Colombo (Sri Lanka).

Garnes Data sin visjon er å gi våre kunder en trygg og best mulig IT-løsning til en fornuftig og forutsigbar kostnad. Vi har 100% fornøyd garanti på våre leveranser. Reklamasjoner og mangler ordnes opp i raskt og gratis

Garnes Data er et av flere teknologiselskaper i Garnes Gruppen med avdelinger og kunder over hele verden. Selskapene er kjent for høy kompetanse, fleksibilitet og pasjon for teknologi og gode løsninger

www.garnesdata.no

Dynamic Operations leverer IT-tjenester til vel 100 mindre virksomheter over hele landet. Tjenestene leveres utelukkende over internett som skyløsninger

Dynamic er et IT-rådgivingsselskap som stiller høye krav til sine leveranser. Dynamic tilbyr noe unikt i markedet – å gjøre komplekse og avanserte IT-systemer enkle å forstå og lette å utnytte. Dynamic legger vekt på at et sterkt faglig engasjement skal gå hånd i hånd med en raus sosial profil.

Dynamic jobber primært på kundesiden, og har ikke preferanser til enkeltleverandører. Den beste leverandøren velges i hvert enkelt tilfelle. Hver for seg har eierne mer enn 15 års erfaring innen IKT.

www.dynamic.as

Express Delivery

Customer

Express Delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

With Critical Search Engine Optimization Strategies, we have increased the organic search volume and interaction rate within 90 days.

93%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

182%increase in monthly organic sessions

123%increase in monthly organic conversions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Search Engine Optimization Releated Projects

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

increase in organic conversions a month for the go-to total cosmetic retail

increase in organic conversions a month for the go-to total cosmetic retail

Fill out the free SEO analysis form, Fill the Form and Let Your Site Analyze Free. Let us tell you what to do about Google Search Engine Optimization.

We share the latest developments in the digital world and the innovations of our company

SEO agency home page

Vet du at du ikke har backup av Office 365?

  Det er mange som tror at backup er inkludert når de har Office 365, men det Microsoft gir deg
Read More

Dag 14 på Hjemmekontor

  Dag 14 på hjemmekontor. Må si jeg lurer på hvor lenge dette skal være min hverdag? Noen fordeler er
Read More

Sikkert Hjemmekontor

Med så mange ansatte som plutselig må jobbe hjemmefra, så er det en del ting bedrifter bør ha på plass
Read More

Please contact us or send us an email so that we can get more information and help you

Contact Us
Support E-Mail

JupiterX Templates

Customer

JupiterX Templates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Customer

JupiterX Templates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Design & Development
Releated Projects

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Fill out the free SEO analysis form, Fill the Form and Let Your Site Analyze Free. Let us tell you what to do about Google Search Engine Optimization.

We share the latest developments in the digital world and the innovations of our company

portfolios-archive

Vet du at du ikke har backup av Office 365?

  Det er mange som tror at backup er inkludert når de har Office 365, men det Microsoft gir deg
Read More

Dag 14 på Hjemmekontor

  Dag 14 på hjemmekontor. Må si jeg lurer på hvor lenge dette skal være min hverdag? Noen fordeler er
Read More

Sikkert Hjemmekontor

Med så mange ansatte som plutselig må jobbe hjemmefra, så er det en del ting bedrifter bør ha på plass
Read More

Express Delivery

Customer

Express Delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

With Critical Search Engine Optimization Strategies, we have increased the organic search volume and interaction rate within 90 days.

93%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

182%increase in monthly organic sessions

123%increase in monthly organic conversions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Search Engine Optimization Releated Projects

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

increase in organic conversions a month for the go-to total cosmetic retail

increase in organic conversions a month for the go-to total cosmetic retail

Fill out the free SEO analysis form, Fill the Form and Let Your Site Analyze Free. Let us tell you what to do about Google Search Engine Optimization.

We share the latest developments in the digital world and the innovations of our company

SEO agency home page

Vet du at du ikke har backup av Office 365?

  Det er mange som tror at backup er inkludert når de har Office 365, men det Microsoft gir deg
Read More

Dag 14 på Hjemmekontor

  Dag 14 på hjemmekontor. Må si jeg lurer på hvor lenge dette skal være min hverdag? Noen fordeler er
Read More

Sikkert Hjemmekontor

Med så mange ansatte som plutselig må jobbe hjemmefra, så er det en del ting bedrifter bør ha på plass
Read More

Please contact us or send us an email so that we can get more information and help you

Contact Us
Support E-Mail

JupiterX Templates

Customer

JupiterX Templates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Customer

JupiterX Templates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Customer
Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Design & Development
Releated Projects

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Fill out the free SEO analysis form, Fill the Form and Let Your Site Analyze Free. Let us tell you what to do about Google Search Engine Optimization.

We share the latest developments in the digital world and the innovations of our company

portfolios-archive

Vet du at du ikke har backup av Office 365?

  Det er mange som tror at backup er inkludert når de har Office 365, men det Microsoft gir deg
Read More

Dag 14 på Hjemmekontor

  Dag 14 på hjemmekontor. Må si jeg lurer på hvor lenge dette skal være min hverdag? Noen fordeler er
Read More

Sikkert Hjemmekontor

Med så mange ansatte som plutselig må jobbe hjemmefra, så er det en del ting bedrifter bør ha på plass
Read More

Vi søker Microsoft Cloud Spesialister – IT konsulenter (Oslo, Bergen, Trondheim)

Du vil inngå i et godt sammensveiset team med konsulenter på høyt faglig nivå med forskjellige spesialkompetanser i tillegg til bred erfaring innenfor våre tjenesteområder. Vi arbeider tett med Microsoft og har et livlig nettverk med andre IT-miljøer i Norge og utlandet.

Konsulentoppdrag hos kunde
Rådgiving
Implementering og drift av cloudløsninger, datasentre, servere og nettverk
Prosjekt

Fag- og operativt ansvar på tvers av flere kunder og IT-løsninger
Microsoft arkitektur / løsningsdesign
Kunnskapsdeling internt og ekstern
Løsningsutarbeidelse / kravspesifikasjon for anbud

Kompetanse og erfaring
Hyper-V Cluster
Virtual Machine Manager
Microsoft Azure Pack/Stack
Azure Infrastruktur
Office365
Powershell
Gjerne erfaring og interesse for områder som IoT, IT-sikkerhet og MDM
Høy generell IT-kompetanse
Høyt engasjment for faget og dyktig på å dele/formidle kunnskap
Høy motivasjon for å søke ny kunnskap og utforske nye løsninger

Vi tilbyr godt og sosialt arbeidsmiljø med spennende og utfordrende oppgaver. Høy fokus på kompetanse og egenutvikling. Konkurransedyktige vilkår med bonusordninger, ansatteaksjer og mer.

Garnes Data åpner avdeling i Trondheim

Bildet: F.v. Tore Foss, daglig leder ønsker nye kollegaer i Trondheim velkommen; IT-konsulent Dawn Alphonse Jose
og Senior IT-konsulent og regionansvarlig Johannes Moxness.

Garnes Data er i stadig vekst. Stadig flere norske SMB’er velger Garnes Data for å komme raskt og trygt over i nettskyen og sikre smart og sikker digitalisering og drift i årene fremover. For å være nærmere kundene i Midt-Norge etablerer Garnes Data egen avdeling i Trondheim med oppstart i mai. Samtidig vil Trondheim-selskapet Moxness-IT slå seg sammen med Garnes Data, ansatte og kundeforhold overføres, og lokalene i Nardovegen vil fortsatt være basen.

Gründer Johannes Moxness gleder seg til å bli del av Garnes Data når han fra mai går inn i rollen som Regionansvarlig Midt-Norge. – Vi blir en del av et større solid teknisk miljø som deler vår entusiasme over gode løsninger og det å gi de gode faglige rådene som virkelig hjelper kundene våre.

Daglig leder i Garnes Data, Tore Foss ønsker nye og dyktige kollegaer velkommen og ser frem til å bli kjent med mange nye kunder. – Garnes Data har kunder i mange land og vi gjør jo mye online, men det er viktig å være til stede der kunden er også. Med et eget team i Trondheim vil Garnes Data kunne utvikle samarbeidet med kunder i Midt-Norge bedre.

En intern prosjektgruppe er i gang med å forberede oppstarten og vil spesielt fokusere på at kundene fra Moxness-IT får en enkel og positiv opplevelse i denne sammenslåingen.

 

Skap nye møteopplevelser med Samsung Flip

Mange produsenter av nye «dingser» forsøker å putte mest mulig funksjonalitet inn i produktet sitt. Ofte ender det opp med elendig brukergrensesnitt og et produkt som er utfordrende å bruke. Her skiller Flip seg ut, og det liker jeg. I Flip har du de funksjonene du trenger, hverken mer eller mindre.

Spesifikasjoner og bruksmuligheter
Flip har en 55″ skjerm med meget god oppløsning (3840 x 2160). Skjermen kan roteres , noe som gjør den veldig fleksibel i bruk, samtidig som du får det kjente formatet fra papirversjonen av Flipover.

Stativet den står på er i overkant stort, men er en nødvendighet for at den både kan flyttes og stå stødig. Jeg savner en mulighet for veggoppheng som fremdeles gir mulighet for å rotere den, og håper det kommer i neste versjon.

Den velkjente flipoveren har blitt digital
Jeg er mektig imponert over hvor god den er å skrive på. In-Glass™-teknologien sørger for en sanntids-opplevelse med meget høy hastighet. Brukeropplevelsen er upåklagelig, det føles nesten som å skrive på papir. Det er enkelt å skifte farger og mellom to tykkelser på streken; Farge skifter du ved å trykke med pennen på skjermen, da får du opp ulike fargevalg, tykkelse ut fra hvilken side av pennen du skriver med. Opptil fire personer kan arbeide samtidig, noe som gjør den spesielt egnet for gruppearbeid i ulike prosjekter.

Se vår tidligere sendte livesending med demo av Samsung Flip

Du kan importere direkte til Flip fra mobil (android), pc, USB eller fra skyen, og skrive eller tegne direkte på det du har importert. Ferdig resultat kan du enkelt dele via e-post, minnepinne eller laste opp til din foretrukne skyløsning.

Tilkoblinger
Mulighetene for tilkobling er flere; For Windows eller Mac kan du bruke HDMI, for de som har Windows 10 kan du sømløst bruke Touch Out Control som gjør at du slipper kabler. Husk at du da må ha satt opp Flip slik at den er synlig i ditt nettverk.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Når dette er gjort vil du få opp ditt skjermbilde på Flip.

Mobilenheter
Med en android-telefon kan du få opp skjermbildet ditt på Flip. Det gir deg muligheten til å  klikke og navigere som du ville gjort på telefonen.

I dag er dette ikke mulig å gjøre med en iPhone. Vi har enda ikke fått svar på når dette eventuelt kommer, men så vidt vi forstår vil du kunne oppgradere med denne funksjonaliteten når det først skjer.

Du kan lese mer om Flip og spesifikasjonene på Samsungs sider

Har du lyst på en virtuell tur i Flip?

 

Ønsker du å kjøpe Samsung Flip? Vi har Kampanje frem til 20.04.18

Kampanje pris 21.985,- 

Oridnær pris 29.900

Alle priser er uten mva.

 

Skrevet av Natacha Askestrand