Oslo 26 august 2019
1. september blir Dynamic Operations AS’ kunder, tjenester og ansatte videreført i Garnes Data. Dynamic Operations har spesialisert seg på skybaserte og fleksible IT-tjenester for små virksomheter. Med denne sammenslåingen vil de vel 100 virksomhetskundene som overdras få et bredere tilbud av tjenester og kompetanseområder, samtidig som de fortsatt vil oppleve enkelhet, nærhet og fleksibilitet som Garnes Data kunde.

Styreleder i Dynamic Operations og partner i nåværende eier IT-rådgivningsselskapet Dynamic AS Lars Friestad er veldig fornøyd med denne løsningen. – Garnes Data har høyt fokus på at både kunder og ansatte skal trives og utvikles. Våre drøyt 100 virksomhetskunder vil få en spennende reise og ta nye steg i teknologiutviklingen videre sammen med Garnes Data!


Daglig leder i Dynamic Egil Helland legger til: – For Dynamic er det viktig å fokusere på videre sterk vekst innenfor satsingsområdene IKT-ledelse, rådgivning, anskaffelser og coaching.

Daglig leder i Garnes Data Tore Foss ser frem til å ønske velkommen til de nye kundene. – Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, uten at vi har mistet det som er kjerneverdiene her; Å stille opp for kunden og alltid ha som mål å gi det beste rådet og den beste løsningen. Dynamic Operations har gjort en meget god jobb, og det blir spennende å jobbe sammen om den videre utviklingen!

Bilde: Fornøyde og spente representanter for selskapene. (F.v. Jan Oskar Garne (Styreleder Garnes Data), Lars A. Randby (Prosjektleder Garnes Data), Tor Willy Austerslått (Avtroppende daglig leder Dynamic Operations / påtroppende IT-konsulent Garnes Data), Darren Mackay (CTO Garnes Data), Frank Leiss (COO, Garnes Data), Tore Foss (daglig leder, Garnes Data), Egil Helland (daglig leder Dynamic AS), Lars Friestad (Styreleder Dynamic Operations / Partner Dynamic AS) og Natacha Askestrand (CMO, Garnes Data).

Kontakt for mer informasjon
Tor Willy Austerslått Avtroppende daglig leder Dynamic Operations AS Påtroppende IT-konsulent Garnes Data AS twa@dynops.no / torw@garnesdata.no mob. 480 62 642
Lars Randby Prosjektleder / KAM lars@garnesdata.no mob. 920 24 308

Om selskapene
Garnes Data er et landsdekkende IT-selskap med base i Oslo som betjener over 700 bedriftskunder i Norge og utlandet med en komplett meny av IT-tjenester, særlig rettet mot små og mellomstore virksomheter. Garnes Data har avdelinger i Trondheim, Reykjavik og Colombo (Sri Lanka).

Garnes Data sin visjon er å gi våre kunder en trygg og best mulig IT-løsning til en fornuftig og forutsigbar kostnad. Vi har 100% fornøyd garanti på våre leveranser. Reklamasjoner og mangler ordnes opp i raskt og gratis

Garnes Data er et av flere teknologiselskaper i Garnes Gruppen med avdelinger og kunder over hele verden. Selskapene er kjent for høy kompetanse, fleksibilitet og pasjon for teknologi og gode løsninger

www.garnesdata.no

Dynamic Operations leverer IT-tjenester til vel 100 mindre virksomheter over hele landet. Tjenestene leveres utelukkende over internett som skyløsninger

Dynamic er et IT-rådgivingsselskap som stiller høye krav til sine leveranser. Dynamic tilbyr noe unikt i markedet – å gjøre komplekse og avanserte IT-systemer enkle å forstå og lette å utnytte. Dynamic legger vekt på at et sterkt faglig engasjement skal gå hånd i hånd med en raus sosial profil.

Dynamic jobber primært på kundesiden, og har ikke preferanser til enkeltleverandører. Den beste leverandøren velges i hvert enkelt tilfelle. Hver for seg har eierne mer enn 15 års erfaring innen IKT.

www.dynamic.as

Recommended Posts