Den nye personvernlovgivningen stiller høyere krav til rapportering og oversikt. Fra et sikkerhetsperspektiv er det for eksempel viktig å ha kontroll på hva som er koblet til infrastrukturen, og kontroll på tjenester som ligger eksponert på internett og sårbarheter knyttet til disse.

Mange av oss gjør nok dette i dag, men litt usystematisk og ofte uten dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet. I forhold til den nye personvernlovgivningen er dokumentasjon et krav.

Det kan bli utfordrende å gjøre dette systematisk og rutinemessig uten verktøy som bistår deg.

Et alternativ til en slik løsning er F-Secure Radar.

Hvordan fungerer F-Secure Radar?
F-Secure Radar har noder som blir plassert i ditt nettverk. Disse nodene er på en måte dine private sikkerhetsvektere som går fra dør til dør for å sjekke om de kommer inn. Når de finner dører hvor de kommer inn eller dører som har svakheter som gjør at innbrudd er enklere, rapporterer sikkerhetsvekterne tilbake til deg. De kommer videre med anbefalinger om hva du bør gjøre.

Rett et slett ditt eget privat sikkerhetspersonell som kommer når du ønsker og gir deg en total vurdering med tydelige anbefalinger.

Det er viktig å tenke på at det er dette hackere gjør – de har sine «menn» som kontinuerlig går og sjekker hvilke dører er åpne og/eller har svakheter som gjør at de enklere kan komme seg inn.

En annen stor fordel er at disse nodene også ser på tjenester som leveres via internett-alle dine skytjenester (Cloud/SaaS) og andre tjenester du benytter.

Generelt bedre oversikt
Om vi ser bort fra kravene i den nye personvernlovgivningen ser jeg også helt klart store fordeler med bruken av radar.

Det handler om å ligge i forkant. Det å kunne kjenne alle sider av din bedrift og kunne agere raskere. Om vi skal se på mørketallsundersøkelsen til NSR (Næringslivets Sikkerhetsråd) fra 2016 er tallene skremmende. Hele 46 % sier at de oppdaget hendelsen ved en tilfeldighet, og manglende investering i- og prioritering av sikkerhetsarbeidet står bak en betydelig andel av hendelsene:

• Utilstrekkelig teknisk infrastruktur (16%)
• Prosesser (21%) og prioritering av sikkerhetsarbeidet (18%)
• Manglende oppdatering av utstyr eller konfigurasjoner (22%)
• Manglende teknisk utstyr eller kompetanse (23%)
• Brudd på prosesser (25%)
• Manglende sikkerhetsbevissthet hos ansatte (47%)

Om du har F-Secure Radar ville du hatt muligheten til å kunne se på de ulike sårbarhetene og lagt en plan for oppgradering og prioritering i forhold til den risiko som sårbarhetene er for din bedrift.


Ønsker du å teste F-Secure Radar? Klikk på bildet under.

eller gå til; https://www.f-secure.com/no_NO/web/business_no/protection-service-for-business?prnid=001b000000fXy5L#trial


Vi i Garnes Data hjelper deg gjerne med å komme i gang, det er bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Eller besøk våre hjemmesider
www.garnesdata.no

 

 

Skrevet av Natacha Askestrand

Recommended Posts