28 mai 2018 vil en ny personvernlov tre i kraft. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.
At de som behandler og lagrer våre personopplysninger nå får et tydeligere rammeverk, samt at de kan straffes med bøter, er en god nyhet.

Hva mener vi egentlig med personopplysninger, hvor er det du egentlig frivillig, ufrivillig eller ubevisst deler dem, hva gjør de sensitive og hvordan vil de nye reglene påvirke deg som privatperson?

I arbeid
I de fleste jobber er det praktisk og nødvendig å dele navn, telefonnummer og e-postadresse knyttet til arbeidsplassen utad. Dette er ikke sensitiv informasjon, og de fleste finner dette enkelt ved et søk på google eller i sosiale medier. Selv om disse opplysningene er lett tilgjengelig og synlig for alle ønsker man ikke at de skal brukes i annen sammenheng uten samtykke eller selges videre til andre formål. Den nye personvernloven er klar på at dine personopplysninger ikke kan selges eller brukes til annet formål enn angitt.

Samtidig deltar du i medarbeidersamtaler og leverer sykemeldinger. Din arbeidsgiver har ditt personnummer, kontonummer, lønnsopplysninger og eventuelt andre personlige opplysninger om din familie og din historikk. Slike opplysninger er som oftest sensitive. Du vil ikke at alle på arbeidsplassen har innsyn i denne informasjonen, og lurer kanskje på hva som skjer med disse opplysningene når du slutter. Her er de nye personvernreglene klare. De pålegger arbeidsgiver å ha gode rutiner internt for å beskytte dine opplysninger, mange av opplysningene kreves slettet når det ikke lenger er behov for dem og senest ved opphør av arbeidsforhold. Du har rett til å spørre om hvordan dette gjøres, og krav på svar.

Netthandel
Som privatperson er det viktig å være bevisst på hva du deler med andre. Send aldri sensitiv informasjon som personnummer eller kopi av førerkort eller pass i e-post. Det er veldig enkelt for hackere å fange opp informasjonen du sender ut på denne måten. Den eneste måten å gjøre dette sikkert på, er gjennom krypteringsløsninger fra en kilde du er helt trygg på.

Skal du handle på nett, gjør det kun på kjente nettsider. En grei tommelfingerregel er å tenke hva du ville gjort ansikt til ansikt; du ville nok ikke gitt fra deg sensitive opplysninger til en fremmed på gata.

Ved avsluttet kundeforhold kan du be om at alle dine opplysninger blir slettet. De nye reglene krever at nettbutikkene har gode rutiner internt og kontroll og løsninger som sikrer at de sletter alt de har av opplysninger om deg når kundeforholdet opphører.

Apper, undersøkelser og konkurranser
De fleste av oss har nok opplevd å installere noe vi trenger, og svarer raskt ja på de spørsmål som kommer underveis. Bruk litt bedre tid, og spør deg selv “Hvorfor trenger en app som oppgraderer kamera på min telefon tilgang til min kontaktliste og e-post – Er det virkelig nødvendig? Hvem har laget denne appen, og hva gjør de med opplysningene?”

Vi blir stadig «spammet» via e-post eller telefonen av ulike salgskampanjer. Et godt tips er å lese alt som står med liten skrift når du for eksempel melder deg på en konkurranse om å vinne en iPhone. Ofte er det her du ubevisst sier ja til å bli kontaktet av deres samarbeidspartnere. Mange deler så dine opplysninger videre.

Den nye lovgivningen sier at den som samler inn opplysningene er pliktig til å informere deg om dette på en kortfattet og forståelig måte slik at du enkelt skal se hva de skal bruke dine personopplysninger til.

Ditt ansvar
Det er ikke til å komme utenom at det til syvende og sist handler om en bevisstgjøring og kontroll hos deg og meg. Vær våken i forhold til hvor du deler dine personopplysninger, hvem du deler de med og hva du sier ja til når du trykker ok i ulike tjenester. På denne måten begrenser du selv spredning av dine personopplysninger.

For uansett om de som behandler data har fått et tydeligere lovverk; ansvaret ligger hos deg.

 

 

Skrevet av Natacha Askestrand

Recommended Posts